Pytanie 1

Które światło jest obowiązkowym wyposażeniem roweru?

A białe światło odblaskowe z przodu roweru,
B czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru,
C żółte światło odblaskowe w pedałach roweru.


Pytanie 2

Kierujący rowerem poruszający się po drodze z poboczem:

A ma obowiązek korzystania z pobocza,
B powinien korzystać z jezdni,
C nie ma obowiązku korzystania z pobocza.


Pytanie 3

Aby nieprzytomna ofiara wypadku nie udusiła się własnym językiem należy:

A trzymać język palcami,
B tylko odgiąć jej głowę do tyłu,
C maksymalnie odgiąć głowę do tyłu i wyssunąć żuchwę ku przodowi, tak aby zęby dolnej szczęki zaszły przed zęby górnej szczęki.


Pytanie 4

Znak ten:

A oznacza próg zwalniający,
B obliguje rowerzystę do zejścia z roweru i przeprowadzenia go przez jezdnię,
C oznacza przejazd dla rowerów.

Pytanie 5

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Pytanie 6

W przypadku złamania kości ramieniowej unieruchamiamy:

A złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
B złamaną kość,
C złamaną kość i stawy: łokciowy oraz nadgarstkowy,


Pytanie 7

Kierujący rowerem na prostym odcinku jezdni wielopasmowej:

A powinien zmieniać pas ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
B powinien jak najczęściej zmieniać pas ruchu,
C musi cały czas jechać tym samym pasem ruchu, jak najbliżej lewej strony jezdni.


Pytanie 8

Znak ten oznacza:

A zakaz wjazdu,
B zakaz ruchu w obu kierunkach,
C zakaz zatrzymywania.


Pytanie 9

Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:

A po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni,
B po drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu,
C po drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu.


Pytanie 10

Jazda rowerem po drodze ekspresowej jest:

A zabroniona,
B dozwolona,
C dozwolona, ale tylko na pasie dodatkowym - tzw. awaryjnym.


Pytanie 11

Wyprzedzany rowerzysta:

A może przyspieszyć,
B zawsze musi zatrzymać się, aby ułatwić wyprzedzanie,
C może w razie potrzeby zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.


Pytanie 12

Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:

A jechać możliwie blisko lewego krawężnika na drodze dwukierunkowej,
B na drodze dwukierunkowej zająć pas najbliższy środka jezdni,
C może jechać dowolnym pasem ruchu.


Pytanie 13

Znak "zakaz wjazdu rowerów" zabrania:

A ruchu rowerów tylko na jezdni,
B ruchu rowerów na jezdni i poboczu,
C wjeżdżania tylko rowerami jednośladowymi.


Pytanie 14

Po której stronie drogi należy iść prowadząc rower, gdy droga nie posiada chodnika:

A po lewej stronie drogi,
B po prawej stronie drogi,
C po dowolnej stronie drogi ustępując pierwszeństwa pojazdom samochodowym.


Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 17

W tej sytuacji kierujący rowerem jest ostrzegany o:

A niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
B dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,
C nieokreślonej liczbie zakrętów.


Pytanie 18

Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:

A wymijania się z innym rowerzystą,
B jazdy, trzymając tylko jedną ręką kierownicę,
C zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.


Pytanie 19

Jaka utrata krwi jest bardziej niebezpieczna dla człowieka?

A z naczynia żylnego,
B z krwawiących tkanek miękkich,
C z naczynia tętniczego.


Pytanie 20

Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych (w poprzek jezdni) jest:

A zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
B dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
C zabronione.


Pytanie 21

Rowerzyście zabrania się zatrzymywania m.in:

A przy prawej krawędzi jezdni na wszystkich drogach,
B na pasie między jezdniami,
C na drodze dla rowerów.

Pytanie 22

Pierwszą czynnością poprzedzającą udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadku powinno być:

A ocena obrażeń ofiar wypadku,
B zadbanie o bezpieczeństwo w miejscu wypadku,
C wezwanie pogotowia ratunkowego i Policji.


Pytanie 23

W urazach narządu wzroku należy:

A nałożyć jałowy opatrunek osaniający,
B przemyć oko wodą,
C wpuścić do oka krople dezynfekujące.


Pytanie 24

Który ze znaków zabrania wjazdu rowerzystom?

A A-24,
B C-13,
C D-9.


Pytanie 25

Podczas wyprzedzania innego rowerzysty należy zachować odstęp:

A minimum 0,5 metra,
B minimum 1 metr,
C bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości.