Finał wojewódzki Turnieju BRD - Kraków 2004
Pytanie 1

Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają:

A prawą krawędź jezdni,
B lewą krawędź jezdni,
C pasy ruchu.


Pytanie 2

Znak ten:

A zabrania wjazdu tylko pojazdów mechanicznych,
B zabrania wjazdu wszelkich pojazdów,
C zabrania ruchu pieszych za znakiem.


Pytanie 3

Odciągnięcie głowy do tyłu ma istotne znaczenie dla udrożnienia dróg oddechowych, ponieważ:

A zapobiega niedrożności dróg oddechowych spowodowanej zapadnięciem się języka,
B szeroko otwiera drogi oddechowe i uniemożliwia wymioty,
C zabezpiecza nieprzytomnego przed zachłyśnięciem.

Pytanie 4

Po tym sygnale zapali się sygnał:

A zielony,
B czerwony,
C czerwony i żółty.


Pytanie 5

W tej sytuacji kierujący:

A pojazdem nr 1 nie może wyprzedzić pojazdu nr 2,
B pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
C kierujący pojazdami nr 1 i 2 powinni uważnie obserwować otoczenie drogi.


Pytanie 6

W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

A przyspieszyć, starając się przejechać przed pieszym,
B zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych,
C obserwować całe otoczenie przejścia dla pieszych.


Pytanie 7

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 2:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 8

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 9

Ta linia zatrzymania:

A zabrania wjazdu na skrzyżowanie,
B wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu,
C zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, jeżeli do skrzyżowania nie zbliża się inny pojazd.


Pytanie 10

Najważniejsze wyposażenie apteczki pierwszej pomocy to:

A opatrunki jałowe, rękawiczki gumowe, maseczka do sztucznego oddychania z filtrem,
B krople żołądkowe i nasercowe, środki przeciwbólowe,
C jodyna, woda utleniona, plastry z opatrunkiem.


Pytanie 11

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 12

Przechodzenie przez jezdnię dozwolone jest poza przejściem dla pieszych, gdy odległość od przejścia przekracza:

A 50 metrów,
B 80 metrów,
C 120 metrów.


Pytanie 13

W trakcie reanimacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej u dorosłej osoby przez dwóch ratowników, częstość ucisków mostka powinna wynosić:

A 30 - 50 / minutę,
B 80 - 100 / minutę,
C 120 - 140 / minutę.


Pytanie 14

Po minięciu tych znaków, kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu:

A 25 - 50 metrów,
B 51 - 100 metrów,
C co najmniej 100 metrów.


Pytanie 15

Kierującemu rowerem zabrania się:

A czepiania się pojazdów,
B jazdy jeden za drugim uczestnikiem ruchu,
C używania dzwonka w celu ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.


Pytanie 16

W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:

A dozwolony,
B dozwolony, z wyjątkiem skręcania w prawo,
C zabroniony, z wyjątkiem skręcania w prawo.


Pytanie 17

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A może wyprzedzić pojazd nr 2,
B może wyprzedzić pojazd nr 3,
C nie może wyprzedzić pojazdów nr 2 i 3.


Pytanie 18

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 3:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem nr 3,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 20

Gdy przytomna ofiara wypadku ma złamaną nogę, to należy:

A jak najszybciej przewieźć ją do szpitala przygodnym pojazdem,
B zabezpieczyć tylko miejsce wypadku i nie dotykać ofiary wypadku,
C zabezpieczyć złamaną kończynę przed przemieszczeniem, ofiarę wypadku obserwować do chwili przybycia lekarza.


Pytanie 21

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A może przejechać przed pieszym,
B powinien zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia pieszemu,
C powinien uważnie obserwować ruch pieszego.


Pytanie 22

Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat może poruszać się:

A tylko prawą stroną jezdni,
B w maksymalnej liczbie 5 osób idących obok siebie,
C tylko lewą stroną jezdni.


Pytanie 23

Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni:

A 1,
B 2,
C 3.


Pytanie 24

Przytomną ofiarę z urazem miednicy należy ułożyć w pozycji:

A bezpiecznej, na boku,
B półsiedzącej z podgiętymi nogami,
C leżącej na plecach z podłożonym wałkiem pod kolanami.

Pytanie 25

Widząc ten znak, rowerzysta może spodziewać się na drodze:

A oszronienia jezdni,
B dużej pokrywy śnieżnej,
C gołoledzi.


12.11.2013