Pytanie 1

W sytuacji na przedstawionym rysunku, rowerzysta z numerem 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdom 2 i 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


Pytanie 2

W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:

A po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców,
B po jednej stronie szyi, środkowymi palcami,
C kciukiem na przegubie ręki.


Pytanie 3

W sytuacji na przedstawionym rysunku, rowerzysta z numerem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 4

Jadące z przeciwnych kierunków rowery wykonują manewr:

A wyprzedzania,
B wymijania,
C omijania.


Pytanie 5

W sytuacji na przedstawionym rysunku:

A pojazd nr 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
B pojazd nr 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C pojazd nr 3 przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 6

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony:

A na jezdni jednokierunkowej,
B na przejściu dla pieszych przy zachowaniu szczególnej ostrożności,
C pojazdów jednośladowych w każdym przypadku.

Pytanie 7

Przedstawiony obok znak ostrzega o:

A przejeździe kolejowym z zaporami,
B przejeździe kolejowym bez zapór,
C metalowym ogrodzeniu w pasie drogowym.


Pytanie 8

Opaskę uciskową należy stosować:

A w każdym przypadku krwawiącej rany,
B w przypadku obcięcia lub oderwania kończyny,
C w przypadku stłuczenia kończyny.


Pytanie 9

Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:

A namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
B podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
C pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.


Pytanie 10

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika jest obowiązany:

A jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
B jechać powoli, a podczas wyprzedzania, wymijania lub omijania pieszego zachować odstęp co najmniej 0,5 metra,
C jechać powoli, pod warunkiem włączenia oświetlenia w rowerze.


Pytanie 11

W sytuacji na przedstawionym rysunku pojazd nr 2:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.


Pytanie 12

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone:

A gdy odległość od przejścia przekracza 50 metrów,
B gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów,
C w obszarze zabudowanym jest dozwolone w każdym miejscu.


Pytanie 13

Przedstawiony obok znak drogowy oznacza:

A drogę dla rowerów,
B koniec drogi dla rowerów,
C zakaz wjazdu rowerów.


Pytanie 14

Który z poniższych znaków oznacza odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym:

A B-31,
B D-5,
C A-20


Pytanie 15

Który z poniższych znaków oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach:

A B-1,
B B-42,
C B-2.


Pytanie 16

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

A szerokość chodnika to co najmniej 2 metry, a prędkość dozwolona na jezdni wynosi powyżej 50 km/h,
B jadąc po chodniku, rowerzysta porusza się cały czas jego lewą stroną,
C szerokość chodnika to co najmniej 1,5 metra, a prędkość dozwolona na jezdni wynosi powyżej 50 km/h,


Pytanie 17

Kierującemu rowerem zabrania się:

A wyprzedzania innego pojazdu na skrzyżowaniu, gdzie o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe,
B jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
C jazdy w okresie od zmierzchu do świtu.


Pytanie 18

Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:

A wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
B jedynie samo miejsce złamania,
C miejsce złamania i najbliższe stawy.


Pytanie 19

Przedstawiony obok znak ostrzega o:

A znajdującym się w pobliżu lotnisku,
B silnym bocznym wietrze,
C innych niebezpieczeństwach.


Pytanie 20

Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone:

A po upewnieniu się, czy nie nadjeżdża tramwaj,
B po upewnieniu się, czy nie nadjeżdża tramwaj,
C tylko w miejscu do tego przeznaczonym.


Pytanie 21

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 10,
B 15,
C 5.


Pytanie 22

Kierujący pojazdem, właczając się do ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa:

A tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
B tylko pojazdom szynowym,
C wszystkim pojazdom.

Pytanie 23

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.


Pytanie 24

W sytuacji na przedstawionym rysunku, rowerzysta z numerem 1:

A przejeżdża jako pierwszy,
B przejeżdża jako drugi,
C przejeżdża jako ostatni.


Pytanie 25

Prędkość dopuszczalna pojazdu w strefie zamieszkania wynosi:

A 10 km/h,
B 20 km/h,
C 40 km/h,