Finał ogólnopolski XXVI Turnieju BRD - Łapanów 2003
autorzy: podinsp. mgr M.Konkolewski , mgr M.Świdzińska
Pytanie 1

Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni obowiązana jest między innymi:

A poruszać się prawą stroną jezdni,
B iść lewą stroną drogi,
C iść po chodniku.


Pytanie 2

Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:

A przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
B ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
C ułożyć ją na bok w pozycji bezpiecznej.


Pytanie 3

Kierujący motorowerem z nr 4 na takim skrzyżowaniu:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 2 i nr 1.


Pytanie 4

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
C nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.

Pytanie 5

Znak ten oznacza:

A zakaz wjazdu w obu kierunkach,
B zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
C wyraża zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.


Pytanie 6

Znak ten:

A zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania innego rowerzysty,
B zabrania kierującemu rowerem wyprzedzania samochodu osobowego,
C nie dotyczy rowerzysty.


Pytanie 7

Znak ten oznacza zakaz:

A skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
B skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
C skręcania w prawo na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.


Pytanie 8

W przedstawionej na rysunku sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
B kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
C kierujący pojazdem nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2.


Pytanie 9

Skrzyżowanie może opuścić w takiej sytuacji pojazd:

A nr 3,
B nr 2,
C żaden z pojazdów nie może opuścić skrzyżowania.


Pytanie 10

Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 15,
B 10,
C 5.


Pytanie 11

Kierujący pojazdem nr 1 na takim skrzyżowaniu:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 12

Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:

A migające światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu,
B światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu,
C co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny).


Pytanie 13

Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, należy ułożyć poszkodowanego:

A na brzuchu,
B na boku,
C płasko na wznak na twardym podłożu.


Pytanie 14

Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:

A wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
B przygięcie głowy do mostka,
C usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu.


Pytanie 15

Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:

A egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego,
B nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
C dyrektor szkoły.


Pytanie 16

Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:

A jechać z prędkością 20 km na godzinę,
B utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
C jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.


Pytanie 17

Widząc ten znak, kierujący rowerem:

A nie może korzystać z drogi oznaczonej tym znakiem,
B ma obowiązek poruszać się poboczem drogi,
C może jechać jezdnią, ale najbliżej jej krawędzi.


Pytanie 18

Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni:

A na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
B na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
C przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.

Pytanie 19

W przedstawionej na rysunku sytuacji, kierujący pojazdem nr 3:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.


Pytanie 20

W sytuacji przedstawionej na rysunku kierujący rowerem:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3,
C ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2.


29.10.2014