Finał XXVI turnieju ogólnopolskiego - Łapanów 2003 rok - 20 pytań
autorzy: podinsp. mgr M.Konkolewski , mgr M.Świdzińska KG Policji

Pytanie 1

W czasie mgły kierujący rowerem jest obowiązany:

A zaprzestać jazdy,
B korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu,
C zachować ostrożność.


Pytanie 2

Znak ten:

A rozdziela pasy o przeciwnym kierunku ruchu,
B bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
C rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu.


Pytanie 3

Kierujący pojazdem w tej sytuacji:

A nie musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
B powinien uważnie obserwować zachowanie pieszego,
C obowiązany jest zatrzymać pojazd.


Pytanie 4

Kierujący pojazdem nr 1, na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.


Pytanie 5

Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:

A opatrunek uciskowy na ranę,
B ucisk poniżej miejsca krwawienia,
C uniesienie do góry zranionej kończyny.

Pytanie 6

Kierujący pojazdem nr 1, na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 4,


Pytanie 7

Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:

A u wszystkich przytomnych ofiar wypadku,
B u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem,
C u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa.


Pytanie 8

Zabrania się zawracania:

A na drodze ekspresowej bez wyjątków,
B na autostradzie, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
C w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu, lub ruch ten utrudnić.


Pytanie 9

Kierujący pojazdem nr 1 w takiej sytuacji:

A może kontynuować jazdę, jeśli ruszy pojazd nr 2,
B obowiązany jest zatrzymać się przed przejściem,
C może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności.


Pytanie 10

Kierujący rowerem zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

A zachować szczególną ostrożność, ale tylko gdy zbliża się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym,
B zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał do zatrzymania,
C zawsze zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu.


Pytanie 11

Znak ten zakazuje ruchu:

A rowerów wielośladowych po jezdni,
B rowerów jednośladowych na poboczu,
C tylko rowerom jednośladowym na jezdni i poboczu.


Pytanie 12

Widząc taki znak kierujący rowerem:

A nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B może zawrócić przed skrzyżowaniem,
C nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu.


Pytanie 13

Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:

A gaszenie płonącej odzieży,
B unikanie ochłodzenia oparzonej skóry,
C polewanie miejsca oparzenia zimną wodą.


Pytanie 14

W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:

A kciukiem na przegubie ręki,
B po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami,
C po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców.


Pytanie 15

Wyprzedzanie z prawej strony pojazdu silnikowego, na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia jest:

A całkowicie zabronione,
B dozwolone na jezdni jednokierunkowej,
C dozwolone na jezdni dwukierunkowej jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym, lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym, przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.


Pytanie 16

W przedstawionej sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa obu pieszym,
B kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
C kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym.


Pytanie 17

Kierujący rowerem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych jest obowiązany:

A zachować szczególną ostrożność,
B zatrzymać się przed chodnikiem lub drogą dla pieszych,
C jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.


Pytanie 18

Ile należy utworzyć kolumn rowerów jednośladowych, jeżeli na wycieczkę wyjedzie 70 rowerzystów?

A 3,
B 4,
C 5.

Pytanie 19

Kierujący rowerem widząc taki sygnał:

A może spodziewać się, że podczas skręcania w prawo tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
B może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem pod warunkiem, że po drodze poprzecznej, w która skręca nie poruszają się piesi,
C może skręcić w prawo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się że nie utrudni ruchu innym uczestnikom.


Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem (nr 1):

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4.


poprawiony 28.10.2014