Etap powiatowy Turnieju BRD - Kraków 2001
Pytanie 1

Jeżeli droga ma jezdnię i pobocze, to kierujący rowerem:

A obowiązany jest poruszać się po poboczu,
B może poruszać się po jezdni i poboczu,
C może poruszać się po jezdni tylko wtedy, gdy pobocze nie nadaje się do jazdy.


Pytanie 2

Kierujący rowerem nie może zawracać:

A na moście i na wiadukcie,
B na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym,
C na przejściu dla pieszych.


Pytanie 3

Kierujący rowerem powinien jechać z prędkością:

A zapewniającą panowanie nad pojazdem,
B dostosowaną do warunków atmosferycznych,
C nie większą niż 10 km/h - w strefie zamieszkania.


Pytanie 4

Kierujący rowerem nie powinien stać na jezdni przy chodniku:

A na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym,
B tuż za wierzchołkiem wzniesienia,
C w miejscu, gdzie nie jest zabroniony postój, ale zajmuje on jezdnię przez ponad 30 minut.

Pytanie 5

Zbilżając się do przejścia dla pieszych, kierujący rowerem:

A powinien zachować szczególną ostrożność,
B zawsze może ominąć pojazd, który zatrzymał się przed przejściem,
C powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.


Pytanie 6

Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien:

A skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
B ominąć znak z prawej strony,
C stosować się do przepisów obowiązujących na jezdni jednokierunkowej.


Pytanie 7

Sygnał zielony na sygnalizatorze świetlnym nie kierunkowym, oznacza zezwolenie na:

A skręt w prawo,
B skręt w lewo,
C jazdę tylko na wprost.


Pytanie 8

Widząc taki znak ustawiony przed skrzyżowaniem, kierujący:

A może zawrócić na skrzyżowaniu,
B może zawrócić przed skrzyżowaniem,
C może skręcić w prawo.


Pytanie 9

Widząc taki znak, kierujący pojazdem:

A musi zawsze zatrzymać się przed znakiem,
B powinien zawsze zatrzymać pojazd,
C może nie zatrzymywać się, jeżeli nie dostrzega żadnych pojazdów na drodze z pierwszeństwem.


Pytanie 10

Które ze znaków zezwalają na poruszanie się kierującego rowerem?

A

B
C


Pytanie 11

Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierujący rowerem powinien:

A zachować szczególną ostrożność tylko przed pojazdem bez zapór,
B prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy urządzenia zabraniają wjazdu na przejazd,
C obserwować teren po obu stronach drogi.


Pytanie 12

Kierujący rowerem powinien sygnalizować:

A zamiar zmiany kierunku jazdy,
B tylko zmianę pasa ruchu lub kierunku jazdy,
C zamiar zmiany pasa ruchu.


Pytanie 13

Kierujący rowerem nie może wjechać:

A na drogę ekspresową,
B do strefy zamieszkania,
C na autostradę.


Pytanie 14

Przed skręceniem w prawo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem:

A może zająć dowolny pas ruchu,
B powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni,
C powinien sygnalizować zamiar skrętu w prawo.


Pytanie 15

Tam, gdzie nie ma skrzyżowania, przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza:

A 50 metrów,
B 100 metrów,
C 150 metrów.


Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu kierujący:

A nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B nr 3 ma pierwszeństwo przed tramwajem z nr 2.
C nr 1 ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z nr 2.


Pytanie 17

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 3,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 18

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu nr 4,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,


Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,


Pytanie 21

Jeżeli ranny ma wyczuwalne tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A natychmiast rozpocząć masaż serca,
B udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie przywróci oddechu - rozpocząć sztuczne oddychanie,
C czekać na przyjazd karetki pogotowia ratunkowego.


Pytanie 22

Masaż serca polega na uciskaniu:

A lewej połowy klatki piersiowej,
B górnej części mostka,
C 1/3 dolnej części mostka.

Pytanie 23

Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia to:

A polewanie oparzonego miejsca zimną wodą,
B ugaszenie płonącej odzieży,
C unikanie zdejmowania odzieży z poparzonego miejsca.


Pytanie 24

Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:

A leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami,
B leży na boku,
C znajduje sie w pozycji półsiedzącej.


Pytanie 25

Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku polega na:

A sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna,
B sprawdzenia istnienia odruchów,
C przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanym.


26.11.2013