1. Ten znak nie dotyczy rowerów:

A jednośladowych i wielośladowych, skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności,
B jednośladowych skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów,
C jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów.


2. Ten znak, umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy:

A jezdni,
B pobocza,
C chodnika.


3. Ten znak dotyczy:

A motorowerów jednośladowych,
B motorowerów wielośladowych,
C rowerów.


4. Ten znak dotyczy:

A wszelkich rowerów,
B rowerów wielośladowych,
C motorowerów wielośladowych.


5. Ten znak zabrania:

A skrętu w lewo na skrzyżowaniu,
B zawracania na skrzyżowaniu,
C zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym.


6. W przedstawionej sytuacji, kierujący motorowerem nr 1, po skręceniu w prawo:

A zatrzymuje się i czeka na zmianę sygnału nadawanego przez sygnalizator S,
B może kontynuować jazdę nie czekając na zmianę sygnału nadawanego przez sygnalizator S,
C ustępuje pierwszeństwa pieszemu.


7. Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa tramwajowi 2,
B kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed tramwajem 2,
C kierujący pojazdem 3 może zjechać ze skrzyżowania po przejechaniu pojazdu 1.


8. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
B przejeżdża pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


9. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
C ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2 i 3.


10. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem, widząc toczącą się po jezdni piłkę, powinien:

A być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,
B uważnie obserwować bawiące się dzieci,
C liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię.


11. Parkując motorower na chodniku, należy go ustawić:

A przy krawędzi jezdni,
B bezpośrednio przy ścianie budynku,
C zapewniając pieszym szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,5 m.

12. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

A zwalniania bez uzasadnionej przyczyny,
B wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
C zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.


13. Kierującemu rowerem zabrania się:

A czepiania się pojazdów,
B jazdy bez trzymania nóg na pedałach lub podnóżkach,
C jazdy po poboczu obok innego uczestnika ruchu.


14. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A rowerów wielośladowych - 5,
B rowerów jednośladowych - 15,
C motorowerów - 10.


15. Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez:

A policjanta,
B sygnalizację świetlną,
C pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym.


16. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:

A przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
B na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
C bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.


17. Kierującemu rowerem zabrania się:

A rozdzielania kolumny pieszych,
B wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
C jazdy po chodniku w każdych warunkach.


18. Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:

A może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności,
B nie może go ominąć,
C może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy.


19. Rowerzysta, przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek:

A jechać powoli,
B zawsze używać sygnału dźwiękowego,
C ustąpić pierwszeństwa pieszym.


20. Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:

A światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
B dwa skutecznie działające hamulce,
C światło pozycyjne barwy białej umieszczone z przodu.


21. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:

A złamania żebra,
B przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech),
C przyjazdu fachowej służby medycznej.


22. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:

A skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
B zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
C zapadający się na dno gardła język.

23. Przy urazie głowy z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha należy:

A unieruchomić głowę,
B nałożyć opatrunki na miejsca krwawiące,
C nie dotykać poszkodowanego.


24. Ciężkim urazom głowy towarzyszą:

A uszkodzenia kręgosłupa szyjnego,
B uszkodzenia kręgosłupa piersiowego,
C pęknięcie podstawy czaszki.


25. W razie stwierdzenia złamania otwartego należy:

A założyć opatrunek osłaniający,
B unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy,
C natychmiast mocno naciągnąć kończynę.