Test wielokrotnego wyboru - Kraków 2000
masz pół godziny!

Pytanie 1

Liczba pieszych (cywile) idących jezdnią w kolumnie obok siebie, nie może przekraczać:

A 6 osób,
B 4 osoby,
C 2 osoby.


Pytanie 2

Jak powinien zachować się uczestnik ruchu, gdy zbliża się pojazd uprzywilejowany?

A niezwłocznie usunąć się z jego drogi,
B natychmiast zatrzymać się,
C w razie potrzeby zatrzymać się.


Pytanie 3

Korzystanie przez pieszego z drogi (ścieżki) dla rowerów, jest dozwolone:

A w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich,
B tylko w razie braku chodnika lub pobocza,
C zawsze bez ograniczeń.


Pytanie 4

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie:

A w razie braku drogi (ścieżki) dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni,
B jeżeli na jezdni dozwolony jest ruch pojazdów z prędkością większą niż 60 km/h,
C jeżeli szerokość chodnika wynosi 1,5 metra.


Pytanie 5

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów jest zobowiązany:

A zachować szczególną ostrożność,
B ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
C kontynuować jazdę.

Pytanie 6

Kierujący rowerem, nie jest obowiązany do posiadania uprawnień do kierowania po ukończeniu:

A 17 lat,
B 18 lat,
C 21 lat.


Pytanie 7

Odległość między rowerami poruszającymi się w kolumnie rowerów jednośladowych:

A nie może przekraczać 4 metrów,
B nie może przekraczać 5 metrów,
C nie jest określona.


Pytanie 8

Kierować rowerem wieloosobowym, oraz przewozić na rowerze inna osobę, może osoba która ukończyła:

A 15 lat,
B 18 lat,
C 17 lat.


Pytanie 9

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, na których ruch jest kierowany, jest dozwolone:

A przy zachowaniu szczególnej ostrożności,
B zależne od kierunku otwarcia ruchu,
C tylko w warunkach dobrej widoczności.


Pytanie 10

Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego:

A na jezdni dwukierunkowej,
B na obszarze zabudowanym,
C na obszarze niezabudowanym.


Pytanie 11

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 15,
B 10,
C 5.


Pytanie 12

Za którym z przedstawionych znaków drogowych, kierujący pojazdem powinien na najbliższym skrzyżowaniu ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi samochodowemu nadjeżdżającemu także z lewej strony:

A
B
C


Pytanie 13

Który znak wskazuje kierującemu, że na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu?

A

B
C


Pytanie 14

Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym, który:

A nie jest wyposażony w zapory,
B może być wyposażony w sygnalizację świetlną,
C może być wyposażony tylko w znak "Krzyż Św. Andrzeja".


Pytanie 15

Jak powinien zachować się kierujący pojazdem, widząc ten znak drogowy?

A ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony,
B być przygotowanym do zatrzymania się przed skrzyżowaniem,
C być przygotowanym do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym.


Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 3 i 4,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 17

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B przejeżdża pierwszy,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 18

Którym pieszym w tej sytuacji kierujący pojazdem ustępuje pierwszeństwa:

A wszystkim,
B pieszym nr 2 i 3,
C pieszym nr 1 i 4,


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B może skręcić w prawo,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,


Pytanie 20

W tej sytuacji kierujący:

A pojazdami nr 1 i 2 mogą wjechać na skrzyżowanie,
B pojazdem nr 3 może jechać na wprost,
C pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 21

Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, to:

A stan ten może minąć w trakcie udzielania pomocy,
B stan ten może zagrażać jej życiu,
C konieczne jest działanie, aby przywrócić ją do przytomności.


Pytanie 22

Jeżeli nieprzytomna ofiara wypadku nie oddycha, lecz pracuje jeszcze jej serce, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe,
B prowadzić oddech zastępczy,
C prowadzić masaż zewnętrzny serca.

Pytanie 23

Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:

A leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami,
B leży na boku,
C znajduje się w pozycji półsiedzącej.


Pytanie 24

Aby udrożnić drogi oddechowe u nieprzytomnej ofiary wypadku drogowego, nalezy:

A odchylić jej głowę do tyłu,
B wyciągnąć palcami jej język na zewnątrz,
C wykonać sztuczne oddychanie.


Pytanie 25

Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku polega na:

A sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna,
B sprawdzeniu istnienia odruchów,
C przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanym.


28.11.2013