(test 9) Pytanie 1

Czterokołowiec lekki (quad), to pojazd:

A którego masa wynosi do 450 kilogramów,
B którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 35 km/godz,
C którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/godz.

Pytanie 2

Przy omijaniu kierujący motorowerem jest obowiązany:

A zachować bezpieczny odstęp od omijanego uczestnika ruchu i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
B zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
C zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 3

Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych:

A nie może iść obok siebie,
B są zawsze obowiązani iść jeden za drugim,
C mogą iść obok siebie.

Pytanie 4

Kierujący motorowerem powinien jechać z prędkością:

A nie mniejszą niż 25 km/h - w strefie zamieszkania,
B dostosowaną do warunków atmosferycznych,
C nie większą niż 10 km/h - w strefie zamieszkania.

(test 9) Pytanie 5

Motorowerzysta stwarza zagrożenie w ruchu:

A jadąc nieoświetlonym motorowerem w nocy,
B wyprzedzając w terenie zabudowanym,
C puszczając kierownicę przy sygnalizowaniu kierunku jazdy.
Pytanie 6

Który znak zobowiązuje zawsze kierującego do zatrzymania pojazdu?

A 1,
B 2,
C 3.

Pytanie 7

Widząc ten znak, kierujący motorowerem powinien:

A zatrzymać się przed przejazdem kolejowym,
B ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z lewej strony,
C zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 8

Sygnał ten zezwala na:

A skręcanie na skrzyżowaniu w prawo, a nawet w lewo,
B przejechaniu skrzyżowania na wprost po upewnieniu się, że żaden pojazd nie jedzie drogą poprzeczną,
C skręcanie w prawo pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom i pieszym, dla których ruch jest otwarty.

Pytanie 9

Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem:

A mogą być sprzeczne ze znakami drogowymi,
B nie mają pierwszeństwa przed sygnałami świetlnymi,
C mają pierwszeństwo tylko przed znakami zakazu.

(test 9) Pytanie 10

W tej sytuacji:

A skrzyżowanie może opuścić pojazd 3,
B żaden z pojazdów nie może opuścić skrzyżowania,
C skrzyżowanie może opuścić pojazd 2.

Pytanie 11

W tej sytuacji prawidłowo jest zaparkowany pojazd:

A 1,
B 2,
C 3.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta musi ustąpić pojazdowi z numerem 3,
B kolejność przejazdu to: 1,2,3,
C rowerzysta pojedzie trzeci.

Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta przejedzie jako ostatni,
B rowerzysta ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem 3,
C pojazd z numerem 2 jedzie drugi.

Pytanie 14

Kierujący motorowerem zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:

A zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek,
B zatrzymać się na chodniku,
C zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli sygnalizuje taki zamiar.

(test 9) Pytanie 15

W przedstawionej sytuacji:

A pojazd numer 2 pojedzie jako trzeci,
B pojazd numer 2 pojedzie ostatni,
C kolejność przejazdu to: 3,2,1,4.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd numer 2 i 3 mogą jechać razem,
B ostatni pojedzie motorowerzysta z numerem 2,
C pierwszy pojedzie rowerzysta z numerem 1.

Pytanie 17

Znak ten oznacza zakaz ruchu:

A rowerów na jezdni i poboczu,
B rowerów jednośladowych, ale tylko na jezdni,
C wyłącznie rowerów wielośladowych na jezdni.

Pytanie 18

Znak ten oznacza zakaz:

A skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
B skręcania w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu,
C skręcania w prawo na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Pytanie 19

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A zmieniając pas ruchu ma pierwszeństwo przed kierującym pojazdem 2,
B powinien dojechać do końca pasa 1 i tam oczekiwać na możliwość zmiany pasa,
C powinien zachować szczególną ostrożność.

(test 9) Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:

A 4 i 2,3,1,
B 4,3,2,1,
C 4 i 2,1,3.

Pytanie 21

Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:

A niewłaściwe ułożenie poszkodowanego,
B skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
C zapadający się na dno gardła język.
Pytanie 22

Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, niepokój, bladość skóry to należy:

A podać środki uspokajające,
B podać niezwłocznie ciepły rozgrzewający płyn do picia,
C ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne do góry.

Pytanie 23

Przy unieruchomieniu złamanej kończyny należy unieruchomić:

A miejsce złamania wraz z pobliskimi stawami,
B jedynie samo miejsce złamania,
C wyłącznie najbliższy miejsca złamania staw.

Pytanie 24

Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?

A palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem,
B zamrożę,
C pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku.

(test 9) Pytanie 25

Przytomną ofiarę wypadku z urazem miednicy należy ułożyć w pozycji:

A leżącej na plecach z podłożonym wałkiem pod kolanami,
B bezpiecznej na boku,
C półsiedzącej z podgiętymi nogami.