(test 8) Pytanie 1

Z drogi dla rowerów obowiązany jest korzystać:

A motorowerzysta przewożący dziecko do lat 7,
B rowerzysta,
C uczestnik ruchu poruszający się na wózku inwalidzkim.

Pytanie 2

Kierującemu motorowerem zabrania się zawracania:

A w tunelu na obszarze zabudowanym,
B na drodze dwujezdniowej,
C na odcinku jezdni wzdłuż linii przystankowej.

Pytanie 3

Rowerzysta wjeżdżając z drogi rowerowej na pobocze:

A ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami,
B włącza się do ruchu,
C ma pierwszeństwo przed pieszymi.

Pytanie 4

Prowadząc motorower po chodniku:

A popełniasz wykroczenie drogowe,
B mimo, że idziesz pieszo, nadal jesteś motorowerzystą,
C jesteś osobą pieszą.

(test 8) Pytanie 5

Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dwujezdniowej, pieszy:

A po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni ma pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią,
B na przejściu wyznaczonym na drugiej jezdni powinien postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika,
C jest obowiązany zachować ostrożność.
Pytanie 6

Ten znak, umieszczony na obszarze zabudowanym dotyczy:

A chodnika,
B tylko jezdni,
C tylko pobocza.

Pytanie 7

Na tak oznakowanej drodze manewr skrętu w lewo wykonasz ustawiając się przy:

A lewej krawędzi jezdni,
B osi jezdni,
C prawej krawędzi jezdni.

Pytanie 8

Ograniczenie prędkości wyrażone tym znakiem dotyczy motorowerzystów podczas poruszania się:

A na drogach przeznaczonych dla pieszych i rowerów,
B na terenie obszaru zabudowanego,
C w strefie zamieszkania.

Pytanie 9

W przedstawionej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego:

A powinien zatrzymać pojazd obok tabliczki oznaczającej przystanek,
B powinien zatrzymać się tak, aby nie utrudniać wsiadania i wysiadania,
C może przejechać obok stojącego tramwaju.

(test 8) Pytanie 10

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem,
B może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
C może nie upewniać się czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika.

Pytanie 11

W tej sytuacji rowerzysta:

A może jechać na wprost jedynie z pasa 1,
B może zawrócić z pasa 2,
C może skręcić w prawo, pod warunkiem, że zmieni dotychczas zajmowany pas ruchu.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 4,
C ustępuje pojazdowi uprzywilejowanemu.

Pytanie 13

W tej sytuacji motorowerzysta:

A może spokojnie jechać dalej, bo pieszy porusza się po poboczu,
B nie musi zwracać uwagi na zachowanie pijanego pieszego,
C powinien uważnie obserwować zachowanie pieszego.

Pytanie 14

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A nie może wyprzedzić pojazdu 2,
B może ominąć pojazd 3,
C może przejechać przez przejazd.

(test 8) Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 2,
B pojazd z numerem 2 ustępuje pojazdowi 3,
C kolejność przejazdu to: 2,3,1.

Pytanie 16

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
C przejeżdża ostatni.

Pytanie 17

Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają:

A prawą krawędź jezdni,
B lewą krawędź jezdni,
C pasy ruchu.

Pytanie 18

Widząc taki znak kierujący motorowerem nie może:

A skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B zawrócić jedynie na skrzyżowaniu,
C zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania włącznie.

Pytanie 19

Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie jako:

A trzeci,
B drugi,
C pierwszy.

(test 8) Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu motorowerzysta:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B ustępuje pierwszeństwa tramwajowi,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.

Pytanie 21

Ciężkim urazom głowy towarzyszą:

A uszkodzenia kręgosłupa szyjnego,
B uszkodzenia kręgosłupa piersiowego,
C uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowego.

Pytanie 22

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

A wezwać rodzinę poszkodowanych,
B wezwać pogotowie ratunkowe,
C natychmiast przenieść ofiarę wypadku poza drogę.
Pytanie 23

Najprościej i najskuteczniej można udrożnić drogi oddechowe rannego poprzez:

A przygięcie głowy do klatki piersiowej,
B wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
C usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odchylenie głowy do tyłu.

Pytanie 24

Do opatrunku ran używamy:

A gazy i waty,
B gazy i ligniny,
C gazy lub czystej tkaniny.

(test 8) Pytanie 25

Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

A schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,
B przemyciu rany spirytusem,
C posmarowaniu rany tłustym kremem.