(test 7) Pytanie 1

Motorowerzysta, dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, powinien:

A zmniejszyć prędkość i ostrożnie przejechać obok tramwaju, uważając na wsiadających i wysiadających pasażerów,
B zatrzymać motorower na czas postoju tramwaju co najmniej 10 metrów od znaku wyznaczającego przystanek,
C zatrzymać motorower w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.

Pytanie 2

Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:

A prowadzącą kolumnę pieszych,
B w wieku powyżej 10 roku życia, jadącą na rowerze,
C pchającą wózek inwalidzki.

Pytanie 3

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący motorowerem:

A powinien zachować szczególną ostrożność,
B zawsze może ominąć pojazd, który zatrzymał się przed przejściem,
C nie może wymijać innego pojazdu.

Pytanie 4

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A wyprzedzania innych pojazdów,
B jazdy poboczem, obok innego uczestnika ruchu,
C jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach.
(test 7) Pytanie 5

Kierujący motorowerem powinien rozwijać prędkość:

A nie utrudniającą ruchu innym kierującym,
B możliwie najmniejszą,
C dowolną, wygodną dla motorowerzysty.

Pytanie 6

Widząc ten znak kierujący motorowerem powinien:

A zawsze zatrzymać pojazd,
B spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu co najmniej 150 metrów, jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 60 km na godzinę,
C zachować ostrożność.

Pytanie 7

Znak ten:

A oznacza drogę jednokierunkową,
B zakazuje jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
C nakazuje jazdę prosto przez skrzyżowanie.

Pytanie 8

Znak ten:

A zezwala na zatrzymanie się,
B zabrania zatrzymywania się,
C nie zabrania postoju.

Pytanie 9

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 3,
B ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 2,
C ustępuje pojazdom szynowym.

(test 7) Pytanie 10

W tej sytuacji:

A z pasa 1 wolno zawracać,
B z pasa 2 wolno zawracać,
C z pasa 2 i 3 wolno jechać na wprost.

Pytanie 11

W tej sytuacji:

A kierujący motorowerem nie może skręcić w lewo,
B kierujący pojazdem 3 musi zachować szczególną ostrożność,
C kierujący pojazdem 2 może skręcić w prawo.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność przejazdu to: 3,1,2,
B pierwszeństwo przejazdu ma kierujący pojazdem 2,
C motorowerzysta pojedzie ostatni.

Pytanie 13

W tej sytuacji:

A kolejność przejazdu to: 2,3,1,
B samochód 3 ustępuje rowerzyście bo skręca w lewo,
C tramwaj ustępuje rowerzyście bo ma go po prawej stronie.

Pytanie 14

W przestawionej sytuacji:

A kolejność jest następująca: 1,3,2,
B pojazd z numerem 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C pojazd 2 jedzie ostatni.

(test 7) Pytanie 15

W tej sytuacji rowerzysta pojedzie jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A tramwaj pojedzie jako ostatni,
B pierwszy pojedzie rowerzysta 1,
C kolejność przejazdu to 2,3,1.

Pytanie 17

Pieszy, poruszający się drogą oznakowaną jednym z przedstawionych znaków, ma pierwszeństwo przed rowerzystą, gdy znakiem tym jest:

A 1,
B 2,
C 3.

Pytanie 18

Widząc ten znak, motorowerzysta powinien się spodziewać:

A stromego zjazdu na drodze i zwiększenia prędkości jazdy,
B łuku poziomego,
C ograniczenia widoczności na drodze.

Pytanie 19

Na tak oznaczonym skrzyżowaniu, rowerzysta:

A przejedzie jako ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2.

(test 7) Pytanie 20

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg,
B powinien zachować szczególną ostrożność,
C powinien obserwować tylko prawą stronę drogi.

Pytanie 21

O prawidłowo wykonywanym sztucznym oddychaniu świadczą następujące reakcje ofiary:

A poruszanie kończynami dolnymi,
B opadanie przedniej ściany klatki piersiowej pomiędzy wdmuchiwaniem powietrza,
C poruszanie kończynami górnymi.

Pytanie 22

Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:

A 30:2,
B 15:2,
C 10:2.

Pytanie 23

W przypadku krwotoku z rany należy zastosować:

A ucisk uszkodzonego miejsca przez mocne zabandażowanie i uniesienie np. ręki powyżej serca,
B przemycie rany zimną wodą,
C opuszczenie np. krwawiącej ręki jak najniżej.
Pytanie 24

Udzielając pomocy w przypadku ataku padaczki należy:

A siłą przytrzymywać poszkodowanego,
B pozostawić chorego w spokoju, aż atak sam minie,
C zabezpieczyć głowę przed urazami i język przed przygryzieniem.

(test 7) Pytanie 25

Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:

A podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
B namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
C pozwolić jej odejść do domu zalecając wizytę u lekarza.