(test 4) Pytanie 1

Karta motorowerowa została zastąpiona prawem jazdy kategorii AM po:

A 18 stycznia 2012 roku,
B 18 stycznia 2013 roku,
C 18 stycznia 2014 roku.

Pytanie 2

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

A na moście,
B przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
C na zakręcie drogi jednokierunkowej.

Pytanie 3

Odległość między motorowerami poruszającymi się w zorganizowanej kolumnie:

A nie może być mniejsza niż 5 metrów,
B nie może przekraczać 5 metrów,
C nie jest określona.

Pytanie 4

Zbliżając się do przejazdu kolejowego bez zapór, kierujący pojazdem:

A musi bezwzględnie się zatrzymać przy znaku ostrzegawczym,
B powinien się zatrzymać i upewnić czy nie nadjeżdża pociąg,
C powinien zachować ostrożność.
(test 4) Pytanie 5

Przejeżdżanie obok innego motorowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to:

A omijanie,
B wymijanie,
C wyprzedzanie.

Pytanie 6

Znak ten:

A oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie,
B oznacza obowiązek zatrzymania pojazdu w każdym przypadku,
C zezwala na wjazd na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli drogą z pierwszeństwem nie poruszają się inne pojazdy.

Pytanie 7

Motorowerzysta widząc ten znak:

A nie może na skrzyżowaniu skręcić w prawo,
B może wyprzedzać inne pojazdy,
C powinien zachować ostrożność.

Pytanie 8

Przedstawiony znak oznacza:

A nakaz jazdy z prędkością określoną na znaku,
B wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku,
C że określone na znaku ograniczenie prędkości odwołuje najbliższe skrzyżowanie.

Pytanie 9

W przedstawionej sytuacji, rowerzysta:

A musi ustąpić pojazdowi z numerem 2,
B obowiązany jest stosować zasadę ruchu prawostronnego,
C przejedzie jako drugi.

(test 4) Pytanie 10

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd z numerem 4 pojedzie jako trzeci,
B pojazd z numerem 3 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
C pojazd szynowy jedzie drugi.

Pytanie 11

W tej sytuacji zawracanie dozwolone jest z pasa numer:

A 1 lub 2,
B 2,
C tylko 1.

Pytanie 12

Przed wykonaniem manewru skrętu w lewo na drodze jednokierunkowej, należy zbliżyć się:

A do prawej krawędzi jezdni,
B do lewej krawędzi jezdni,
C do osi jezdni.

Pytanie 13

W tej sytuacji odległość pomiędzy jadącymi pojazdami powinna być:

A uzależniona od prędkości jazdy pojazdów,
B zawsze taka sama,
C nie mniejsza niż 100 metrów.

Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność przejazdu to 3,2,1,
B motorowerzysta z numerem 1 pojedzie drugi,
C przy ustalaniu pierwszeństwa, wszystkich obowiązuje zasada prawej strony.

(test 4) Pytanie 15

W tej sytuacji motorowerzysta:

A powinien wykorzystać całą długość pasa 2 na płynne włączenie się do ruchu,
B powinien stanąć na początku pasa 2 i oczekiwać na możliwość włączenia się do ruchu,
C powinien dojechać do końca pasa 2 i oczekiwać na możliwość włączenia się do ruchu.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A tramwaj pojedzie jako pierwszy,
B pojazd z numerem 2 pojedzie ostatni,
C jako drugi pojedzie rowerzysta 2.

Pytanie 17

Znak ten:

A nakazuje jazdę w lewo,
B zabrania skręcania w lewo,
C nie dotyczy motorowerzystów.

Pytanie 18

Znak ten ostrzega o:

A dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo,
B dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,
C dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo a drugi nie może być w lewo.

Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu,
B pojazd szynowy skręcając w lewo ustępuje wszystkim,
C jako trzeci pojedzie pojazd z numerem 2.

(test 4) Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:

A 4,1,2,3,
B 4 i 2,3,1,
C 4 i 2 1,3.

Pytanie 21

Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:

A ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
B przygnieść jej głowę do klatki piersiowej,
C ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.

Pytanie 22

Na skutek nagłego zatrzymania krążenia, nieodwracalne zmiany w centralnym układzie nerwowym zaczynają się po upływie:

A już około 1 minuty,
B 30 minut,
C około 4 i pół minuty.

Pytanie 23

Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

A urazie czaszki,
B skaleczeniu,
C krwotoku.

Pytanie 24

Gdy przytomna ofiara wypadku ma złamaną nogę, to należy:

A zabezpieczyć nogę przed przemieszczeniem, ofiarę wypadku obserwować do chwili przybycia lekarza,
B zabezpieczyć tylko miejsce wypadku i nie dotykać ofiary wypadku,
C unieruchomić wyłącznie miejsce złamania.
(test 4) Pytanie 25

W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego?

A chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając zapytam np. "co się stało"?
B poklepię go po twarzy,
C poleję go wodą.