(test 3) Pytanie 1

Rowerzysta jadąc po chodniku ma obowiązek:

A zawsze używać sygnału dźwiękowego,
B zsiąść z roweru i go prowadzić,
C jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Pytanie 2

Motorowerzysta widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu:

A może go ominąć,
B może go wyminąć,
C powinien zatrzymać się za tym pojazdem.

Pytanie 3

Motorowerzyście zabrania się:

A jazdy, trzymając kierownicę jedną ręką,
B rozdzielania kolumn pieszych,
C jazdy wzdłuż po chodniku w czasie ulewnego deszczu.
Pytanie 4

Szczególną ostrożność należy zachować podczas:

A wymijania,
B omijania,
C wyprzedzania.

(test 3) Pytanie 5

Kierującemu motorowerem zabrania się wyprzedzania rowerzysty jadącego po jezdni:

A przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
B na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,
C bezpośrednio przed przejściem dla pieszych z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,

Pytanie 6

Znak A-7 informuje nas o:

A tym, że mamy pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu,
B końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu,
C początku drogi jednokierunkowej.

Pytanie 7

Znak B-20, oznacza:

A zakaz wjazdu na skrzyżowanie, bez zatrzymania się przed znakiem,
B obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym, poruszającym się drogą poprzeczną,
C możliwość wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się, jeśli nie utrudni to ruchu innym kierującym.

Pytanie 8

Który ze znaków zakazuje wjazdu motorowerem:

A B-4,
B B-10,
C T-23a.

Pytanie 9

W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem:

A nie może przejechać obok przystanku bez zatrzymania,
B powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,
C powinien zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania obok przystanku.

(test 3) Pytanie 10

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:

A przejeżdża jako pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
C przejeżdża jako drugi.

Pytanie 11

W tej sytuacji kierujący, który chce jechać prosto, powinien wybrać:

A pas 2 lub 3,
B pas 1 albo 2,
C wyłącznie pas 2.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta musi ustąpić pojazdowi 2,
B pierwszy pojedzie pojazd 3,
C rowerzysta pojedzie ostatni.

Pytanie 13

W przedstawionej sytuacji:

A samochód z numerem 1 może zawrócić,
B rowerzysta 2 może skręcić w prawo,
C z pasa 1 wolno jedynie skręcić w lewo.

Pytanie 14

W tej sytuacji:

A motorowerzysta z numerem 1 może (po zmianie pasa) skręcić w prawo,
B kierujący samochodem 2 musi zachować ostrożność,
C pojazd 3 porusza się ulicą jednokierunkową.

(test 3) Pytanie 15

W tej sytuacji:

A pojazd 1 może jechać dalej, ponieważ ma pierwszeństwo przejazdu,
B pojazd 2 narusza przepisy ruchu drogowego,
C pojazd 2 nie musi ustępować pierwszeństwa przejazdu, ponieważ jedzie znacznie szybciej od 1.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu kolejność jest następująca:

A 2 i 4,1,3,
B 4 i 2,3,1,
C 4,3,2,1.

Pytanie 17

Znak B-2 oznacza:

A obustronny zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię ,
B zakaz wjazdu, ale nie dotyczy on kolumn pieszych oraz jeźdźców,
C że zakaz wjazdu dotyczy również kolumny pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Pytanie 18

Widząc na drodze znaki poziome barwy białej i żółtej, kierujący pojazdem powinien:

A stosować się do znaków barwy białej,
B stosować się do znaków barwy żółtej,
C jechać według uznania - kolor znaków nie ma znaczenia.

Pytanie 19

W tej sytuacji na drodze:

A samochód musi się zatrzymać w każdym przypadku,
B rowerzysta ma ustąpić pierwszeństwa przejazdu,
C oba pojazdy mogą jechać jednocześnie, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego wyminięcia się.

(test 3) Pytanie 20

Na przedstawionym obok skrzyżowaniu:

A rowerzysta 1 przejedzie pierwszy,
B samochód z numerem 3 pojedzie jako ostatni,
C kolejność przejazdu będzie następująca: 2,3,1.

Pytanie 21

Bezpośrednio na ranę można położyć:

A brudny materiał,
B jałowy opatrunek,
C ligninę.

Pytanie 22

W razie oparzenia termicznego, miejsce oparzone:

A należy jak najszybciej polać zimną wodą,
B należy polać alkoholem,
C należy posmarować tłuszczem.

Pytanie 23

Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy:

A miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę,
B przy nieznacznym krwawieniu założyć opatrunek uciskowy,
C nie dotykać złamanej kończyny.

Pytanie 24

Przy urazach brzucha poszkodowanego należy ułożyć:

A w pozycji półsiedzącej,
B na plecach w pozycji wyprostowanej,
C na plecach, z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych.
(test 3) Pytanie 25

W przypadku złamania kości ramieniowej należy unieruchomić:

A złamaną kość i stawy: łokciowy i nadgarstkowy,
B złamaną kość i stawy: barkowy oraz łokciowy,
C wyłącznie złamaną kość.