(test 16) Pytanie 1

Motorower musi być obowiązkowo wyposażony w:

A co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
B lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy,
C światło odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu.

Pytanie 2

Przechodząc przez jezdnię, poza przejściem dla pieszych w miejscu dozwolonym, pieszy:

A jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom, a do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem, jeżeli już wszedł na jezdnię i pokonuje ją drogą najkrótszą,
C ma pierwszeństwo, lecz tylko przed pojazdami niesilnikowymi.

Pytanie 3

Kierujący motorowerem, zmieniając pas ruchu:

A jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony na pas ruchu, na który sam zamierza wjechać,
B jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na ten sam pas ruchu z lewej strony,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym pasem ruchu, na który zamierza wjechać, jeżeli wjeżdża na ten pas z prawej strony.

Pytanie 4

W świetle przepisów pieszy to osoba, która:

A w wieku powyżej 10 lat jedzie na rowerze po chodniku,
B wykonuje na drodze czynności przewidziane odrębnymi przepisami,
C pcha wózek inwalidzki.

(test 16) Pytanie 5

Dziecko do lat 15, poruszając się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, zobowiązane jest używać:

A jasnej odzieży,
B latarki z białym światłem,
C widocznych elementów odblaskowych.
Pytanie 6

Ten znak obowiązuje:

A na najbliższym skrzyżowaniu, a jeżeli jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje.
B na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania,
C na odcinku 150 metrów od miejsca ustawienia,

Pytanie 7

Widząc ten znak należy:

A powstrzymać się od wymijania,
B zachować szczególną ostrożność,
C uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty i motorowerzysty.

Pytanie 8

Który ze znaków oznacza początek miejscowości?

A D-40,
B D-42,
C E-17a.

Pytanie 9

Widząc ten znak, motorowerzysta powinien się spodziewać:

A ograniczenia widoczności na drodze,
B stromego zjazdu na drodze i zwiększenia prędkości jazdy,
C łuku poziomego.

(test 16) Pytanie 10

W tej sytuacji, kiedy na przystanku stoi tramwaj:

A kierujący może powoli przejechać obok pojazdu szynowego,
B kierujący powinien zatrzymać pojazd tak, aby nie utrudniać wsiadania i wysiadania z tramwaju.
C należy się zatrzymać na wysokości pierwszego wagonu,

Pytanie 11

W przedstawionej sytuacji, kierujący białym pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
C jedzie jako pierwszy, bo tramwaje włączają się do ruchu.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
B ma pierwszeństwo, bo jedzie prosto,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.

Pytanie 13

Podczas wymijania kierujący motorowerem jest obowiązany:

A w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
B zachować bezpieczny ostęp od wymijanego uczestnika ruchu, jednak nie mniejszy niż 1 metr, jeżeli jest to pojazd jednośladowy albo kolumna pieszych,
C zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 14

W tej sytuacji:

A kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed 2 (zasada prawej strony),
B kierujący pojazdem 1 powinien ograniczyć zaufanie do kierującego pojazdem 2,
C widoczny jest manewr wymijania.

(test 16) Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd 1 jedzie jako drugi,
B kolejność przejazdu to 2,3,1,
C pojazdy 2 i 3 mogą jechać jednocześnie.

Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd 1 ustępuje tylko pojazdowi szynowemu,
B pojazdy 2, 3 i 4 mogą jechać równocześnie,
C pojazd 4 musi ustąpić pojazdowi 1, ponieważ skręca w prawo.

Pytanie 17

Ten znak:

A ustawia się wszędzie tam, gdzie chodnik ma szerokość mniejszą niż 1 metr,
B oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony,
C oznacza zakaz ruchu pieszych po obu stronach drogi.

Pytanie 18

Jeżeli na drodze umieszczony jest ten znak, to postój pojazdu jest:

A dozwolony przed znakiem,
B dozwolony za znakiem,
C zabroniony przed i za znakiem.

Pytanie 19

Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:

A 3,2,1,
B 1,3,2,
C 3,1,2.

(test 16) Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd 3 jedzie ostatni,
B kolejność przejazdu to: 4,1,2,3,
C pojazd 3 ustępuje tylko pojazdowi uprzywilejowanemu 4.

Pytanie 21

Bezpośrednio na ranę można położyć:

A gazę,
B watę,
C brudny materiał.

Pytanie 22

Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, można:

A polewając jej głowę i twarz wodą,
B podnosząc i przytrzymując jej kończyny w górze,
C uderzając ją kilkakrotnie w policzki.
Pytanie 23

U nieprzytomnych ofiar wypadku, jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych jest:

A szok powypadkowy,
B omdlenie,
C zapadający się na dno gardła język.

Pytanie 24

Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:

A złamania żebra,
B przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech),
C kiedy minie 4,5 minuty od momentu rozpoczęcia reanimacji.

(test 16) Pytanie 25

Tętno u osoby poszkodowanej, nieprzytomnej, bada się na tętnicy:

A szyjnej,
B udowej,
C promieniowej.