(test 11) Pytanie 1

Kierujący motorowerem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany:

A zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania,
B zatrzymać się i poczekać aż autobus odjedzie, nawet gdy kierowca nie podaje sygnału do zatrzymania,
C zachować ostrożność.

Pytanie 2

Przepisy prawa o ruchu drogowym nie obowiązują:

A pieszych poruszających się drogą dla rowerów,
B pieszych znajdujących się na przystanku autobusowym,
C osób przebywających w pobliżu drogi, jeśli ich zachowanie nie zagraża porządkowi ruchu drogowego.

Pytanie 3

Motorowerzysta poruszający się poboczem ma zakaz:

A wyprzedzania innego motorowerzysty,
B zawracania,
C jazdy bez trzymania nóg na podnóżkach.

Pytanie 4

Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A rowerów wielośladowych - 10,
B rowerów jednośladowych - 10,
C motorowerów - 10.
(test 11) Pytanie 5

Szczególną ostrożność należy zachować podczas:

A wymijania,
B omijania,
C wyprzedzania.

Pytanie 6

Ten znak zobowiązuje do:

A zatrzymania się przed skrzyżowaniem,
B zachowania szczególnej ostrożności,
C ustąpienia pierwszeństwa na skrzyżowaniu pojazdom nadjeżdżającym wyłącznie z prawej strony.

Pytanie 7

Widząc ten znak kierujący pojazdem:

A jest ostrzegany o zwężeniu jezdni po lewej stronie,
B jest ostrzegany o zwężeniu jezdni na odcinku 100 m,
C powinien spodziewać się zwężenia jezdni po prawej stronie.

Pytanie 8

Który znak zabrania przekraczania prędkości wskazanej na znaku?

A B-33,
B B-34,
C C-14.

Pytanie 9

W tej sytuacji:

A pieszy powinien ustąpić pojazdowi numer 1,
B pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C pojazd 1 może ominąć pojazd 2.

(test 11) Pytanie 10

Na tym rysunku przedstawiono:

A śluzę dla rowerów,
B miejsce obowiązkowego zatrzymania się dla rowerzystów, przed wjazdem na skrzyżowanie,
C znak STOP dla rowerzystów.

Pytanie 11

W tej sytuacji:

A pojazd 1 może zawrócić,
B pojazd 1 nie może zawrócić,
C rowerzysta może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem.

Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu:

A pierwszy pojedzie pojazd szynowy,
B jako ostatni pojedzie pojazd 4,
C rowerzysta pojedzie jako ostatni.

Pytanie 13

Na tym zwężeniu jezdni:

A rowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu,
B kierujący samochodem ciężarowym musi zawsze się zatrzymać,
C oba pojazdy mogą jechać równocześnie, o ile istnieje możliwość ich bezpiecznego wyminięcia się.

Pytanie 14

Na takim skrzyżowaniu:

A kolejność jest następująca: 2,1,3,
B rowerzysta jedzie jako ostatni,
C jako pierwszy przejeżdża pojazd 3.

(test 11) Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu:

A kolejność to: 1,2,3,4,
B pierwszy jedzie pojazd 2, bo jedzie na wprost,
C pojazd 3 ustępuje tylko pojazdowi 4.

Pytanie 16

Jako ostatni opuści skrzyżowanie pojazd numer:

A 1,
B 2,
C 3.

Pytanie 17

Ten znak oznacza dla kierującego, że:

A powinien skręcić w prawo,
B może skręcić w lewo,
C może zawrócić.

Pytanie 18

Znak ten oznacza:

A zakaz zawracania wyłącznie na najbliższym skrzyżowaniu,
B zakaz zawracania, aż do odwołania właściwym znakiem,
C że na skrzyżowaniu wolno skręcać w lewo.

Pytanie 19

Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że motorowerzysta:

A powinien jechać środkiem prawej strony jezdni,
B na skrzyżowaniu dróg równorzędnych musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony,
C powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

(test 11) Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu typu rondo:

A motorowerzysta ustępuje obu pojazdom szynowym,
B motorowerzysta ustępuje pojazdowi numer 2,
C motorowerzysta ustępuje pojazdowi numer 3.

Pytanie 21

Stosowanie opaski uciskowej:

A powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia,
B jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny,
C powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia skóry.
Pytanie 22

Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:

A 1/3 dolnej części mostka,
B lewej połowy klatki piersiowej,
C górnej części mostka.

Pytanie 23

Ofiarę wypadku należy zabezpieczyć przed utratą ciepła przez:

A podanie gorącego napoju,
B okrycie kocem lub własnym ubraniem,
C okrycie kocem i podanie środka przeciwbólowego.

Pytanie 24

Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku?

A tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań
ratunkowych,
B nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna,
C nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.

(test 11) Pytanie 25

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać swoje dane:

A wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku,
B na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku,
C na żądanie pasażera z innego wypadku.