(test 1) Pytanie 1

Piesi w wieku do lat 10 mogą iść w kolumnie obok siebie:

A tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej,
B tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej dwóch osób pełnoletnich,
C tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby, która ukończyła 17 lat.

Pytanie 2

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:

A 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 150 metrów,
B 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów,
C 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być większa niż 100 metrów.

Pytanie 3

Pieszy idący po drodze dla rowerów:

A musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym rowerom,
B nie musi ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym rowerom jeżeli porusza się z dzieckiem do lat 7,
C musi ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym rowerom nawet jeżeli jest osobą niepełnosprawną.

Pytanie 4

Rowerzysta przejeżdżający jezdnię przez przejazd dla rowerów:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym tylko z lewej strony,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony.

(test 1) Pytanie 5

Kierujący rowerem może korzystać z chodnika o szerokości 1,5 metra w przypadku braku drogi dla rowerów, gdy:

A dozwolona prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych wynosi co najmniej 70 km/h,
B dozwolona prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych wynosi nie więcej niż 50 km/h,
C pada gęsty śnieg, ale pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym.
Pytanie 6

znak oszronienie jezdniMotorowerzysta widząc ten znak:

A jest obowiązany do zachowania zwiększonej uwagi,
B może spodziewać się opadów śniegu,
C może spodziewać się oszronienia jezdni.

Pytanie 7

zakaz zawracaniaMotorowerzysta widząc ten znak:

A nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania i na najbliższym skrzyżowaniu,
B nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
C nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu.

Pytanie 8

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówKierujący motorowerem zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem:

A jest obowiązany zmniejszyć prędkość o połowę,
B ma jechać tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów,
C ma zwolnić tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo tylko pieszych.

Pytanie 9

pieszy z laską przechodzi przez jezdnięW tej sytuacji kierujący pojazdem:

A powinien uważnie obserwować drogę,
B powinien ostrzec pieszego przy pomocy sygnału dźwiękowego,
C może przejechać przed pieszym.

(test 1) Pytanie 10

pieszy przechodzi na pasachW przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A może przejechać przez przejście dla pieszych jeżeli pojazd 2 zaczyna ruszać,
B może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności,
C powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych.

Pytanie 11

kierujący skręca w prawo na przejazd rowerowyW przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem:

A 1 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
B 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
C 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą.

Pytanie 12

skrzyżowanie z sygnalizacją świetlnąNa tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:

A 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1,
C 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1.

Pytanie 13

motocyklista ma swój pas ruchu zajętyW przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
C jedzie równocześnie z pojazdem 2.

Pytanie 14

kierujący chce wjechać po chodniku do bramyW przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem przejeżdżając przez chodnik:

A powinien jechać powoli,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu 2,
C ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu 1.

(test 1) Pytanie 15

obowiązuje nakaz skrętu w lewo za znakiemW przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem skręcając w lewo:

A może zająć pas 1,
B może nie sygnalizować manewru,
C powinien zająć pas 3.

Pytanie 16

skrzyżowanie równorzędne z tramwajemNa tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2,
C przejeżdża ostatni.

Pytanie 17

sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchuMotorowerzysta widząc wyświetlany sygnał:

A może wjechać na pas ruchu, nad którym jest on nadawany,
B jest ostrzegany, że pas, nad którym jest on nadawany, jest całkowicie wyłączony z ruchu,
C nie może wjechać na pas ruchu, nad którym jest on nadawany.

Pytanie 18

sygnalizator kierunkowy na wprost i w prawoWyświetlany sygnał zabrania wjazdu na skrzyżowanie:

A wszystkim pojazdom,
B skręcającym w prawo,
C skręcającym w lewo.

Pytanie 19

korek blokuje skręt w lewoSkręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:

A powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego tramwaju,
B powinien oczekiwać na możliwość przejazdu na torach tramwajowych,
C może wjechać na tory tramwajowe.

(test 1) Pytanie 20

skrzyżowanie ze światłami i karetką na sygnaleNa przedstawionym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.

Pytanie 21

Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno, ale zaczyna wymiotować, to należy:

A ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
B przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
C ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.

Pytanie 22

Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:

A ułożenie na boku,
B ułożenie na brzuchu,
C ułożenie płasko na wznak, na twardym podłożu.

Pytanie 23

Wstrząs rozpoznajemy, gdy występują:

A brak tętna,
B bladość, niepokój, uczucie zimna,
C brak oddechu.
Pytanie 24

Uraz kręgosłupa należy podejrzewać:

A u wszystkich osób nieprzytomnych,
B u kierowców i pasażerów po zderzeniu pojazdów,
C u ofiar wypadku, które skarżą się na ból lewej nogi.

(test 1) Pytanie 25

Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:

A uniesienie do góry zranionej kończyny,
B ucisk poniżej miejsca krwawienia,
C opaskę uciskową na ranę.