tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem


T-6a  Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

Tabliczka jest umieszczana na drodze głównej.

W przedstawionym obok przykładzie oznakowania, droga z pierwszeństwem przebiega po łuku w lewo. Na takim skrzyżowaniu, nawet jeżeli jedziesz cały czas drogą główną, masz obowiązek zasygnalizowania swojego zamiaru.

Na przykładzie obok jest jeden problem - włączona sygnalizacja świetlna! Ciekawe, czy wiesz kto w tej sytuacji pojedzie pierwszy? Czarny samochód skręcający w lewo, czy może srebrny, który zamierza pojechać na wprost...