S-2  Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie

Nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem że kierujący:

zatrzyma się przed sygnalizatorem i
nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.


Taki sygnał, w kształcie zielonej strzałki zezwalającej na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Skręcanie lub zawracanie, o których tutaj mowa, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.