S-2  Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie

Nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący:
- zatrzyma się przed sygnalizatorem i
- nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Taki sygnał, w kształcie zielonej strzałki zezwalającej na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
Skręcanie lub zawracanie, o których mowa wyżej jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.