P-8a  Strzałka kierunkowa na wprost

Znak oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczony, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową.
Połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.