P-23  Rower

Znak oznacza drogę lub jej część (pas ruchu), przeznaczoną dla ruchu rowerzystów.
Takim samym znakiem oznaczone są także śluzy rowerowe.