P-13  Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak uprzedza o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu i wskazuje wynikające ze znaku pionowego A-7 miejsce zatrzymania pojazdu, celem ustąpienia pierwszeństwa.

O tym, czy musisz zatrzymać pojazd, decydować będzie sytuacja na drodze. Czasem nie będzie trzeba robić nic, czasem wystarczy, że odrobinę zwolnisz... W innym wypadku może okazać się, że jest konieczne zatrzymanie pojazdu. Wszystko zależeć będzie tutaj od natężenia ruchu na danym skrzyżowaniu.