P-12  Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

Znak wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
PAMIĘTAJ że na tak oznakowanym skrzyżowaniu:

po dojechaniu do tej linii, MUSISZ zatrzymać się choćby na chwilkę!

Linia malowana jest w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych na skrzyżowaniu, lub przed przejazdami kolejowymi oraz tramwajowymi.
Znak wyznacza się w takim miejscu, które zapewnia kierującemu pojazdem najlepszą widoczność, oraz bezpieczne oczekiwanie na możliwość przejazdu.

W przedstawionej na ilustracji sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić nie przed znakiem STOP, ale DOPIERO przed namalowaną na jezdni linią.