D-9  Autostrada

Znak oznacza początek lub kontynuację autostrady, czyli drogi dwujezdniowej, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczonej tylko dla pojazdów samochodowych.

Na autostradzie ruch pieszych, rowerzystów i motorowerzystów jest ZABRONIONY !!!.

Na autostradzie:
zabronione jest cofanie i zawracanie (brak wyznaczonych do tego miejsc i skrzyżowań),
zabronione jest holowanie, z wyjątkiem holowania do najbliższego wyjazdu (tylko przez pojazdy do tego przeznaczone),
w razie postoju awaryjnego należy włączyć światła awaryjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt w odległości 100 metrów za pojazdem.

Koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 (koniec autostrady).

Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady.
Tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd autostradą pobierana jest opłata.
Prędkość maksymalna z jaką można podróżować, to 140 km/h.Powiązane