D-7  Droga ekspresowa

Znak oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, czyli drogi dwu- lub jednojezdniowej, na której   skrzyżowaniaInformation Przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie. występują wyjątkowo.

Na takiej drodze ruch pieszych, rowerzystów i motorowerzystów jest ZABRONIONY!!!

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.
Z kolei tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową pobierana jest opłata.

Prędkość maksymalna na drodze ekspresowej dwujezdniowej wynosi 120 km/h.

Na drodze ekspresowej:
   zabronione jest cofanie,
   zabronione jest zatrzymywanie, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
   zabronione jest zawracanie, z wyjątkiem skrzyżowań i miejsc do tego przeznaczonych,
   można holować pojazd bez żadnych ograniczeń,
   w razie postoju awaryjnego należy włączyć światła awaryjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt w odległości 100 metrów za pojazdem.Powiązane