D-6a  Przejazd dla rowerzystów

Znak oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tym miejscu, lub na nie wjeżdżających.

Uzupełnieniem znaku pionowego, jest namalowany na jezdni znak P-11.