D-6  Przejście dla pieszych

Znak oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Jego uzupełnieniem jest namalowany na jezdni znak poziomy P-10.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

ZAPAMIĘTAJ przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych w poprzek jezdni, jest ZABRONIONE!PowiązaneZAWSZE sprawdzaj, czy możesz bezpiecznie przekroczyć jezdnię!
Zobacz jak ważne jest, żeby zachować szczególną ostrożność nawet na przejściu dla pieszych...