D-5  Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

Znak oznacza, że kierujący widzący ten znak, przejeżdżają przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak ten jest dopełnieniem znaku B-31 umieszczonego po drugiej stronie zwężonego odcinka drogi.
Przyznanie pierwszeństwa przejazdu przez zwężony odcinek drogi kierunkowi oznaczonemu powyższym znakiem, nie zwalnia kierujących od stosowania zasady jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Zobacz  wymijanie.Powiązane i przykłady oznakowania