obszar zabudowany

D-42  Obszar zabudowany

Minięcie tego znaku oznacza jednocześnie:
zakaz poruszania się z prędkością powyżej 50 km/h w godzinach od 5.00 - 23.00; oraz 60 km/h w godzinach 23.00 - 5.00 (chyba, że znaki stanowią inaczej),
zakaz używania w nocy świateł drogowych (długich) na dostatecznie oświetlonych drogach,
absolutny zakaz wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych.

Kiedy (jak na ilustracji obok) znak ograniczenia prędkości jest umieszczony pod nazwą miejscowości, to obowiązuje na całym jej terenie.