D-41  Koniec strefy zamieszkania

Znak oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

Przy wyjeżdżaniu ze strefy zamieszkania, kierujący pojazdem jest włączającym się do ruchu.