strefa zamieszkania

D-40  Strefa zamieszkania

Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi (znak A-11a), ponieważ prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w całej strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.
Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu.

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania D-41 na drogę, włączamy się do ruchu.