przejście nadziemne dla pieszych

D-36  Przejście nadziemne dla pieszych