przejście podziemne dla pieszych

D-35  Przejście podziemne dla pieszych