C-13  Droga dla rowerów

Droga jest przeznaczona dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi - oczywiście, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym rowerzysta się porusza, lub zamierza skręcić - zobacz.

Pieszy może poruszać się tak oznaczoną drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości, ma przy tym obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi tutaj osoba niepełnosprawna, która na tak oznaczonej ścieżce dla rowerzystów ma przed nimi pierwszeństwo.

Koniec drogi dla rowerów jest oznaczany przy pomocy znaku C-13a.

Powiązane

Jazda po kiepsko oznakowanej ścieżce rowerowej może być nieco... kłopotliwa?