C-12  Ruch okrężny

Znak oznacza, że na skrzyżowaniu ruch ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Jeżeli znak występuje samodzielnie, to wówczas takie skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązuje   zasada prawej strony Uwaga Jeżeli masz po swojej prawej stronie pojazd i wasze tory jazdy się przecinają, to musisz go przepuścić! ).

Zazwyczaj omawiany znak występuje łącznie ze znakiem A-7, co oznacza pierwszeństwo dla kierującego będącego już na skrzyżowaniu, przed innymi pojazdami wjeżdżającymi na to skrzyżowanie (rondo).

Kierujący który chce wjechać na rondo, widząc razem ze znakiem znak A-7, musi ustąpić pierwszeństwa przy wjeżdżaniu na   skrzyżowanieInformation Przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie., czyli wszystkim tym, którzy są już w ruchu okrężnym, natomiast wjechawszy na nie, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się z kolejnych wlotów.

UWAGA Tramwaj wjeżdżający lub opuszczający tak oznakowane skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.



Powiązane