C-1  Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)

Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd. Zastosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.

Znak ten stosowany jest w takich miejscach, w którym kierujący ma obowiązek skręcenia przed znakiem.
Jest stosowany przed skrzyżowaniem, uprzedzając kierującego o manewrze, jaki będzie musiał wykonać.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
Powiązane