B-39  Strefa ograniczonego postoju

Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; jeżeli dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu może być dłuższy niż jedna minuta, jest to wskazane na znaku.

Znak ten nie dotyczy pojazdów:

- komunikacji publicznej zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach, oraz taksówek;
- zatrzymujących się w miejscach oznaczonych znakami D-18, D-18a lub D-44;
- unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
- autobusu szkolnego.