B-24  Koniec zakazu zawracania

Znak oznacza odwołanie zakazu zawracania jeszcze przed skrzyżowaniem.

Zamiast tego znaku, można zastosować znak B-42 (koniec zakazów).