B-22  Zakaz skrętu w prawo

Znak ten zabrania skręcania w prawo.
Zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu z wyjątkiem, gdy znajduje się w obrębie skrzyżowania; wówczas dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Umieszczona pod tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
Znak (podobnie jak B-21) nie zabrania skręcania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking.

Znak może występować w postaci świetlnej i stosuje się go na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. Włączany jest wtedy automatycznie, przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby monitorujące ruch.