B-21  Zakaz skrętu w lewo

Znak ten zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeśli znajduje się w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Umieszczona pod tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów, lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów (tzw. kontrapas).

Znak nie zabrania skręcania w lewo ani zawracania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking, chyba że zakaz skręcenia w lewo lub zawrócenia jest zabroniony przez wyznaczenie na jezdni linii ciągłej.

Razem z tym znakiem może występować znak F-7 (sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo), który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.
Znak może występować w postaci świetlnej i stosuje się go na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów.

A teraz pytanie:


Czy kierowca tego srebrnego samochodu (jeśli się pomylił) może zawrócić?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE