A-9  Przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory, lub półzapory.
Przejazdy kolejowe z półzaporami są zawsze wyposażone w sygnalizację świetlną, natomiast z zaporami - tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego.

Zapora lub półzapora opuszcza się z pewnym opóźnieniem w stosunku do zapalenia się sygnału czerwonego, jednak zakaz wjazdu obowiązuje od chwili zapalenia się sygnału i trwa aż do chwili jego wyłączenia.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

PAMIĘTAJ niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE masz obowiązek sprawdzić, czy możesz bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  1. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  2. wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  3. omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Znak "przejazd kolejowy z zaporami" może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi:      Powiązane

A teraz obejrzyj filmik:

i odpowiedz na pytanie:


Czy rowerzysta może wjechać na przejazd, kiedy podnoszenie zapór nie zostało jeszcze ukończone?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE