A-6b  Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie - Ty (widząc ten znak) masz pierwszeństwo, a pojazdy nadjeżdżające drogą podporządkowaną z Twojej prawej strony, włącznie z tramwajem muszą Ci ustąpić pierwszeństwa.

Znak ma zastosowanie przede wszystkim poza obszarem zabudowanym, gdzie kierujący jest ostrzegany o kolejnych skrzyżowaniach dróg.
Na ulicach w miastach znak jest umieszczany wyjątkowo.

PAMIĘTAJ na skrzyżowaniu dróg o ruchu niekierowanym, wyprzedzanie pojazdów mechanicznych jest zabronione!