A-2  Niebezpieczny zakręt w lewo

Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w lewo, i jest stosowany tylko w razie występowania pojedynczego zakrętu.
Zgodnie z zasadą stosowania tzw. prędkości bezpiecznej, prędkość na zakręcie i przed nim powinna być taka, aby kierujący - w razie potrzeby - zdążył zatrzymać pojazd na odcinku drogi, który przed sobą widzi.
Znak ten stosuje się głównie poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest ulicą, a dopuszczalna prędkość na niej jest większa od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi.

Na tak oznakowanym zakręcie wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest zabronione.