A-10  Przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

Znak ten jest stosowany przed przejazdami bez zapór lub półzapór, wyposażonymi w urządzenia sygnalizacji świetlnej nadające sygnał czerwony, bądź tylko w znak G-3 lub G-4 "krzyż św. Andrzeja" - w razie zbliżania się i przejeżdżania pociągu, umieszczony bezpośrednio przed przejazdem.

Przed takim przejazdem może być zastosowany dodatkowo znak B-20 "stop".

PAMIĘTAJ niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE masz obowiązek sprawdzić, czy możesz bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!
Kierującemu pojazdem zabrania się:

  1. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  2. wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  3. omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak "przejazd kolejowy bez zapór" może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi:       Powiązane

A teraz pytanie:


Czy taki komplet znaków wskazuje na układ torów i drogi na przejeździe kolejowym?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE