Ruch motorowerówJest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.

1. Motorower to pojazd:
 A) zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3,
 B) do prowadzenia którego uprawniony jest każdy, kto ukończył 15 lat,
 C) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 50 km/h.
2. Kartę motorowerową wydaje:
 A) nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej,
 B) nieodpłatnie dyrektor gimnazjum,
 C) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
3. Kierujący motorowerem jest obowiązany poruszać się:
 A) po jezdni,
 B) po poboczu,
 C) po ścieżkach dla rowerzystów.
4. Kierującemu motorowerem zabrania się:
 A) przewożenia pasażera,
 B) wymijania rowerzystów na przejściu dla pieszych,
 C) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
5. Kierującemu motorowerem, na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów:
 A) poruszać się nie wolno,
 B) zabrania się przekraczania prędkości 40 km/h,
 C) zabrania się przekraczania prędkości 30 km/h.
6. Kierujący motorowerem:
 A) na terenie zabudowanym może jechać bez kasku ochronnego,
 B) jadąc w kolumnie 10 pojazdów, musi zachować odstęp 5 metrów od pojazdu poprzedzającego,
 C) powinien używać podczas jazdy świateł mijania.
7. Odległość między kolumnami motorowerów powinna wynosić:
 A) nie więcej niż 200 metrów,
 B) więcej niż 150 metrów,
 C) 100 metrów.
8. Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów:
 A) zabrania ruchu na jezdni i poboczu również motorowerom,
 B) nie dotyczy motorowerzystów,
 C) obowiązuje motorowerzystów jedynie na jezdni.
9. Przewożenie dziecka w wieku do 7 lat na motorowerze:
 A) jest zawsze zabronione,
 B) jest dozwolone pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona prędkość 40 km/h,
 C) jest dozwolone bez ograniczeń.
10. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie motoroweru do ruchu jest:
 A) dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe,
 B) karta motoroweru,
 C) ubezpieczenie OC.