Test numer 7

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

P O W O D Z E N I A !

1) Gdy wzdłuż drogi nie prowadzi ścieżka rowerowa, rowerzysta powinien poruszać się po:
a) lewej stronie jezdni,
b) dowolnej stronie jezdni,
c) poboczu.

2) Przejeżdżając wzdłuż po chodniku, kierujący rowerem:
a) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
b) może poruszać się z dowolną prędkością,
c) powinien ustąpić pierwszeństwa tylko osobom z widocznym kalectwem.

3) Poza obszarem zabudowanym, po zmroku, należy nosić elementy odblaskowe:
a) tylko do ukończenia 10 roku życia,
b) w każdym wieku,
c) tylko do chwili ukończenia 15 lat.
4) Kierujący rowerem widząc ten znak:
a) powinien jechać prosto przez skrzyżowanie,
b) może (z zachowaniem szczególnej ostrożności), skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
c) może zatrzymać się w obszarze zabudowanym przy lewej krawędzi jezdni, gdyż znajduje się na drodze jednokierunkowej.
5) Przedstawiony znak informuje, że miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię znajduje się:
a) w odległości do 100 metrów od znaku,
b) w odległości 10 metrów od znaku,
c) bezpośrednio za znakiem.


6) Wjeżdżając na drogę z boiska szkolnego, rowerzysta:
a) ma pierwszeństwo przed tramwajem nadjeżdżającym z jego lewej strony,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdom bez względu na ich rodzaj i stronę, z której nadjeżdżają,
c) ma pierwszeństwo przed innym rowerzystą jadącym z prawej strony.


7) Będąc wyprzedzanym, kierujący rowerem:
a) nie pmoże zwiększać prędkości w trakcie wyprzedzania,
b) powinien się zatrzymać,
c) powinien zawsze zmniejszyć prędkość.


8) Który z tych znaków ostrzega przed rowerzystami?
a)
b)c)9) Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody z ich prawej strony:
a) zawsze, kiedy tylko jest taka okazja,
b) nigdy, w żadnym wypadku,
c) kiedy samochody wolno jadą w korku.10) Przedstawiony znak informuje o:
a) zakazie jazdy na wprost dla pojazdów jednośladowych,
b) nakazie jazdy na najbliższym skrzyżowaniu na wprost lub w prawo z zajmowanego pasa ruchu,
c) rozwidleniu jezdni na dwa kierunki jazdy.11) Nie wymaga się w rowerze:
a) dzwonka lub sygnału dźwiękowego o nieprzeraźliwym dźwięku,
b) świateł pozycyjnych oraz świateł odblaskowych,
c) dwóch niezależnych, skutecznie działających hamulców.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi numer 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-2-1,
b) 1-3-2,
c) 2-3-1.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie jako drugi.

15) Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a) udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
b) natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie,
c) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.