Test numer 6

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).

P O W O D Z E N I A !

1) Czy rowerzysta ma prawo korzystać z ronda, na którym są dwa i więcej pasy ruchu:
a) nie,
b) tak, ale tylko z takiego, na którym ruch jest kierowany,
c) tak.


2) Dopuszcza się zawracanie na:
a) autostradzie i drodze ekspresowej,
b) skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej,
c) moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej.


3) Kierujący rowerem nie może wjechać:
a) na drogę objętą zakazem ruchu pieszych,
b) do strefy zamieszkania,
c) na drogę ekspresową.4) Znak ten:
a) rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b) bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
c) rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.


5) Taki znak ustawiony poza obszarem zabudowanym:
a) oznacza zakaz postoju przed znakiem,
b) zezwala na chwilowe zatrzymanie (np. zabierając pasażera),
c) zabrania zatrzymania pojazdu na poboczu za znakiem.


6) Droga dwujezdniowa gdzie nie dopuszcza się ruchu poprzecznego ani ruchu rowerów, to:
a) droga ekspresowa,
b) droga z torowiskiem tramwajowym,
c) autostrada.


7) Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest:
a) dozwolone wyłącznie na przejściach z sygnalizacją świetlną,
b) dozwolone w dowolnym miejscu, najkrótszą drogą pod warunkiem, że nie zbliża się pojazd szynowy,
c) dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych.


8) Który znak informuje o pierwszeństwie dla nadjeżdżających z przeciwka?
a)
b)c)9) Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
a) podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
b) opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte,
c) za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu.10) Znak ten oznacza, że z drogi tej:
a) są obowiązani korzystać kierujący rowerami,
b) są obowiązani korzystać kierujący rowerami wielośladowymi o szerokości ponad 0,9 metra,
c) mogą korzystać kierujący wszelkimi rowerami, włącznie z wózkami rowerowymi.11) Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to:
a) oznakowanie białą barwą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed oznakowaniem barwą żółtą,
b) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą,
c) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi numer 4,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-2-1,
b) 1-2-3,
c) 2-1-3.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.

15) Krwotoki zewnętrzne należy tamować:
a) uciskiem na ranę,
b) nie należy tamować,
c) opaską uciskową.