Test numer 5

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !
1) Kierujący rowerem, poruszając się w strefie zamieszkania, ma obowiązek:
a) poruszać się z prędkością 20 km na godzinę,
b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania, lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
c) poruszać się środkiem jezdni.


2) Postój pojazdu jest zabroniony:
a) na moście, wiadukcie, w tunelu,
b) w obszarze zabudowanym na wszystkich drogach z pierwszeństwem przejazdu,
c) na ulicy jednokierunkowej.


3) Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący rowerem powinien upewnić się, czy:
a) wyprzedzany pojazd zjechał na prawo,
b) pojazd nadjeżdżający z przeciwka ustąpił mu pierwszeństwa przejazu,
c) nie utrudni ruchu innym pojazdom.4) Przedstawiony znak oznacza wjazd:
a) do strefy zamieszkania,
b) na teren objęty ochroną zabytków,
c) na obszar zabudowany.


5) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) nie może wjechać na drogę oznaczoną tym znakiem,
b) ma obowiązek poruszać się wyłącznie poboczem tak oznaczonej drogi,
c) może jechać jezdnią, ale jak najbliżej jej krawędzi.


6) Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
a) egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego,
b) nauczyciel wychowania komunikacyjnego,
c) dyrektor szkoły.


7) Wymijanie jest zabronione:
a) na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym,
b) na ulicy jednokierunkowej,
c) na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.


8) Który znak informuje o zakazie skrętu w prawo?
a)
b)c)9) Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać:
a) po prawej jezdni,
b) możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
c) środkiem prawej strony jezdni.10) Znak ten oznacza:
a) szlak rowerowy krajowy,
b) ścieżkę (drogę) dla rowerów,
c) zakaz wjazdu rowerów na teren rezerwatu przyrody.11) Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo:
a) z jego lewej strony,
b) z jego prawej lub lewej strony,
c) tylko z jego prawej strony.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2-4,
b) 2-3-1-4,
c) 3-2-1-4.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) przejeżdża przed pojazdem z numerem 2,
c) jedzie ostatni.

15) Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:
a) dowiązanie do niej gałęzi,
b) pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej,
c) dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału.