Test numer 4

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

1) Kierujący rowerem poruszający się jezdnią jednokierunkową, który chce skręcić w lewo na skrzyżowaniu:
a) powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni,
b) powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni,
c) powinien jechać środkiem jezdni.


2) Kierujący rowerem w wieku do 15 lat, ma obowiązek:
a) jechać obok innego uczestnika ruchu,
b) wszelkie pakunki przewozić wózkiem rowerowym,
c) mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie policjanta.


3) Musisz ustąpić pierwszeństwa jako włączający się do ruchu:
a) przejeżdżając z pasa ruchu dla pojazdów powolnych na zwykły pas drogi,
b) gdy wcześniej zostałeś zatrzymany w korku ulicznym,
c) kiedy skręcasz z drogi twardej na drogę gruntową.


4) Znak ten:
a) zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności,
b) ostrzega o przejeździe kolejowym bez zapór,
c) ostrzega o przejeździe kolejowym bez półzapór.


5) Znak ten ostrzega o:
a) wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,
b) poprzecznej nierówności drogi,
c) podłużnej nierówności drogi.


6) Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze:
a) dwa sprawnie działające hamulce,
b) dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku,
c) światło pozycyjne z przodu i z tyłu roweru.


7) Skręcanie w prawo na skrzyżowaniu z pasa innego niż prawy, kierujący może wykonać:
a) zawsze na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
b) jeżeli znaki drogowe dopuszczają taką możliwość,
c) jeżeli prawym pasem jedzie inny pojazd.


8) Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?
a)
b)c)9) Skręcając w prawo, rowerzysta powinien manewr ten zakończyć:
a) zawsze na pasie ruchu położonym najbliżej prawej krawędzi jezdni,
b) na dowolnym pasie przeznaczonym dla danego kierunku ruchu, odpowiednim dla dalszego kontynuowania jazdy,
c) zawsze na pasie najbliższym osi jezdni, jeśli następnym manewrem będzie skręt w lewo.10) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) może kontynuować jazdę niezależnie od szerokości pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka,
b) może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka,
c) powinien zawsze zatrzymać się jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd.11) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką na którym stoi tramwaj, kierujący rowerem:
a) musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę,
b) może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
c) powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-3-1,
c) 1-2-3.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.

15) W razie uszkodzenia oka należy:
a) wyłącznie przemyć oko wodą,
b) wpuścić do oka krople dezynfekujące,
c) nałożyć na oko jałowy opatrunek.