Test numer 4

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

1) Kierujący rowerem poruszający się jezdnią jednokierunkową, który chce skręcić w lewo na skrzyżowaniu:
a) powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni,
b) powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni,
c) powinien jechać środkiem jezdni.


2) Kierujący rowerem w wieku do 15 lat, ma obowiązek:
a) jechać obok innego uczestnika ruchu,
b) wszelkie pakunki przewozić wózkiem rowerowym,
c) mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie policjanta.


3) W tej sytuacji rowerzysta:
a) może poruszać się po jezdni,
b) musi jechać wyłącznie po chodniku,
c) jadąc po chodniku, ma pierwszeństwo przed pieszymi.


4) Znak ten:
a) zobowiązuje kierującego do zachowania szczególnej ostrożności,
b) ostrzega o przejeździe kolejowym bez zapór,
c) ostrzega o przejeździe kolejowym bez półzapór.


5) Znak ten ostrzega rowerzystę o:
a) zakazie skrętu w prawo na skrzyżowaniu,
b) skrzyżowaniu z drogą główną,
c) dojeżdżaniu do skrzyżowania z drogą podporządkowaną dwukierunkową, po prawej stronie.


6) Nie należą do obowiązkowego wyposażenia w rowerze:
a) dwa sprawnie działające hamulce,
b) dzwonek lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku,
c) światło pozycyjne z przodu i z tyłu roweru.


7) Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:
a) może po takim przejściu przebiegać,
b) zawsze musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd,
c) może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło.


8) Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?
a)
b)c)9) Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest:
a) zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
b) zabronione,
c) dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym.10) Widząc ten znak, kierujący rowerem:
a) może kontynuować jazdę niezależnie od szerokości pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka,
b) może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka,
c) powinien zawsze zatrzymać się jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd.11) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką na którym stoi tramwaj, kierujący rowerem:
a) musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę,
b) może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku,
c) powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego.

12) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-3-1,
c) 1-2-3.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi z numerem 2,
c) jedzie ostatni.

15) W razie urazu oka należy:
a) wyłącznie przemyć oko wodą,
b) wpuścić do oka krople dezynfekujące,
c) nałożyć na oko jałowy opatrunek.