Test numer 24

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

1) Nie wymaga się w rowerze:
a) przerzutek,
b) jednego skutecznie działającego hamulca,
c) światła odblaskowego z tyłu.

2) Rower powinien posiadać:
a) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
b) lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie pojazdu,
c) bagażnik z tyłu pojazdu, przeznaczony do przewozu innej osoby.

3) Rowerzysta jadąc ulicą jednokierunkową z wyznaczonym na tej ulicy kontrapasem:
a) powinien poruszać się jedynie kontrapasem, niezależnie od obranego kierunku jazdy,
b) może jechać dowolną częścią ulicy - zależy gdzie jest mniej tłoczno,
c) powinien jechać kontrapasem tylko wtedy, kiedy jedzie "pod prąd".

4) Te znaki:
a) nakazują jazdę prosto,
b) wskazują główną drogę do najbliższej miejscowości,
c) ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną wskazując układ dróg na skrzyżowaniu.


5) Kierujący pojazdem widząc ten znak, w razie zbliżania się pociągu powinien zatrzymać swój pojazd:
a) przy tym znaku,
b) co najmniej 10 metrów przed tym znakiem,
c) co najmniej 15 metrów przed tym znakiem.


6) Widząc tramwaj wyjeżdżający z pętli po prawej stronie drogi, rowerzysta:
a) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu,
b) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym,
c) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony.


7) Dojeżdżając do wyposażonego w wysepkę przystanku na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien:
a) kontynuować jazdę, nie zwracając uwagi na pieszych,
b) zatrzymać pojazd, gdyż piesi mogą w dowolnym miejscu przechodzić na wysepkę,
c) przejechać obok wysepki, zachowując szczególną ostrożność.


8) Który znak ostrzega przed przejściem dla pieszych?
a)
b)c)


9) Przy wymijaniu, kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
b) zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu (uczestnika ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
c) zachować szczególną uwagę.10) Czy kierujący rowerem obowiązany jest zastosować się do tego znaku:
a) tak,
b) nie,
c) tak, ale tylko w strefie zamieszkania.11) Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych ma obowiązek:
a) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony, a pojazdom szynowym i uprzywilejowanym będącym w akcji niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają,
b) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
c) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z jego lewej strony.

12) W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie tramwaj z nr 2,
b) motorowerzysta jadący prosto pojedzie pierwszy,
c) ostatni opuści skrzyżowanie samochód nr 3.

13) Na tym skrzyżowaniu kolejnośc będzie następująca:
a) 4-2-3-1,
b) 1-4-2-3,
c) 1-3-2-4.

14) W tej sytuacji:
a) tramwaj z nr 2 pojedzie przed motorowerzystą,
b) tramwaj z nr 3 pojedzie drugi,
c) kolejność będzie następująca: 3-1-2.

15) Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielenie pomocy ofiarom wypadku powinno być:
a) wezwanie pogotowia ratunkowego,
b) wezwanie policji,
c) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu na miejscu wypadku.