Test numer 12

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !

1) Wyprzedzanie z prawej strony pojazdu jest:
a) zawsze dozwolone,
b) możliwe tylko w określonych warunkach,
c) zawsze zabronione.

2) Zabrania się wyprzedzania:
a) jeżeli wyprzedzający może w trakcie tego manewru utrudnić ruch innym pojazdom,
b) poza obszarem zabudowanym,
c) pojazdów uprzywilejowanych w każdym przypadku.

3) Jeżeli napotkamy znak drogowy nakazu "droga dla pieszych i dla rowerzystów" gdzie symbole obu tych znaków oddzielone są pionową kreską to:
a) pierwszeństwo przed rowerzystami mają piesi,
b) pierwszeństwo należy do tych, których symbol jest po prawej stronie znaku, zgodnie z regułą prawej strony,
c) oznacza to iż ruch pieszych odbywa się po jednej, a ruch rowerzystów po drugiej stronie drogi zgodnie z oznaczeniem na znaku.4) Ten znak drogowy:
a) jeżeli znajduje się w obrębie skrzyżowania - to dotyczy wszystkich jezdni na tym skrzyżowaniu,
b) dotyczy również pojazdów szynowych,
c) ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.5) Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, wolno jechać rowerzyście środkiem pasa ruchu, ale jest to możliwe wtedy, kiedy:
a) ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
b) rowerzysta poczuje się zagrożony,
c) rowerzysta jest już osobą pełnoletnią.


6) Przejeżdżając przez skrzyżowanie ulic z ruchem kierowanym, prędkość jazdy należy:
a) maksymalnie zmniejszyć,
b) dostosować do prędkości innych pojazdów,
c) dostosować do prędkości najwolniej jadącego pojazdu.


7) Czy na drogach o dwóch jezdniach, kierujący zawsze jest obowiązany jechać prawą jezdnią?
a) tak, chyba, że znaki lub sygnały drogowe stanowią inaczej
b) nie, może jechać lewą jezdnią jeżeli prawa jest zajęta,
c) nie, może jechać lewą jezdnią jeżeli ma zamiar skręcić w lewo.


8) Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych?
a)
b)c)9) Kierujący rowerem, poza obszarem zabudowanym:
a) powinien w miarę możliwości jechać poboczem,
b) powinien jechać wyłącznie jezdnią,
c) może jechać dowolnie wybraną częścią drogi.10) Przedstawiony znak zabrania skręcania w lewo:
a) na odcinku drogi od tego znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie,
b) tylko na odcinku 100 metrów od miejsca ustawienia tego znaku,
c) tylko na najbliższym skrzyżowaniu.11) Czy kierujący rowerem musi zawsze zastosować się do znaku "zakaz wjazdu motorowerów":
a) tak,
b) nie,
c) tak, ale tylko w obszarze zabudowanym.

12) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2,
b) 2-3-1,
c) 3-2-1.

13) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1-2-3,
b) 3-1-2,
c) 1-3-2.

14) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3.

15) Przy urazach brzucha, poszkodowanego należy ułożyć:
a) w pozycji bocznej bezpiecznej,
b) na plecach w pozycji wyprostowanej,
c) na plecach z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych.